Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Taken notaris ( bron Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie )

Mensen die (financiële) verplichtingen aangaan kunnen de draagwijdte hiervan vaak niet overzien. Dan is het tijd om de hulp in te roepen van een deskundige: de (kandidaat-)notaris. Hij geeft advies en zorgt ervoor dat de zaken van zijn cliënten juridisch goed geregeld zijn.

Aktes opmaken
(Kandidaat-)notarissen hebben als belangrijkste taak het vastleggen van afspraken in notariële akten, het bewaren van akten, en het afgeven van afschriften van de akte aan betrokkenen.

Registers bijwerken
Met het opstellen van een akte is de (kandidaat-)notaris nog niet klaar. Hij neemt ook de werkzaamheden die rechtstreeks of zijdelings voortkomen uit de vaststelling van een akte voor zijn rekening. Denk bijvoorbeeld aan het (laten) bijwerken van registers van onroerend goed, huwelijkse voorwaarden, naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en coöperaties.

Advisering
De (kandidaat-)notaris is ook juridisch adviseur. Hij leidt de besprekingen die aan de akte voorafgaan. Daarbij weegt hij de belangen van alle betrokkenen af en geeft hij – al zoekend naar een evenwicht – advies.

Zoek alle notarissen in nederland