Uitleg verzekeringen en pensioen

Verzeker alleen voor zaken die jij nodig hebt

Je kunt tegenwoordig bijna alles verzekeren. Er zijn onder andere overlijdensrisicoverzekeringen, woonlastenverzekeringen, ziektekosten verzekering, uitvaartverzekeringen en pensioen. Lees hieronder wat dit nu eigenlijk inhoudt

Als je een huis koopt, komen daar ook altijd verzekeringen bij kijken. Oriënteer je goed en verzeker alleen voor zaken die jij nodig hebt. Heb je hulp nodig bij het maken van een keuze, een aanvraag of heb je vragen over een product neem dan gerust contact op met een van onze aangesloten adviseurs bij jou in de buurt.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert in geval van overlijden van de verzekerde vóór een vastgestelde einddatum. De uitvaartverzekering is ook een vorm van een overlijdensrisicoverzekering. In beide gevallen is sprake van een zuivere risicoverzekering waarbij je periodiek een bedrag aan premie betaalt.
Een overlijdensrisico wordt vaak gekoppeld aan een hypotheek of afgesloten in combinatie met een hypotheek zodat de achtergebleven partner in de woning kan blijven wonen. De verzekering dekt dan de aflossing van een bepaald deel van de hypotheek of zelfs de volledige hypotheek. We zien ook steeds vaker dat ondernemers een overlijdensrisicoverzekering afsluiten en die afstemmen op de voortgang van hun bedrijf na overlijden of die betrekking heeft op hun privésituatie na overlijden.
Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Hieronder zetten wij kort de verschillende vormen voor je op een rij. Heb je hulp nodig bij het bepalen van de juiste verzekering neem dan gerust contact op met een van onze aangesloten adviseurs bij jou in de buurt. Zij helpen je graag verder.

 

1. De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering:
Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering verzeker je gedurende de gehele looptijd een vast kapitaal. Dit kapitaal wordt direct na het overlijden van de verzekerde(n) uitgekeerd aan de begunstigde(n). Bijvoorbeeld je partner, kinderen of andere erfgenamen. Hiervoor betaal je gedurende de looptijd een vaste verzekeringspremie. De gelijkblijvende risicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van risico’s die voor lange tijd op hetzelfde niveau blijven zoals een gelijkblijvende hypotheekschuld.

2. De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering:
Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering verzeker je gedurende de gehele looptijd een kapitaal dat per jaar met een gelijk bedrag afneemt. De lineair dalende risicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van aflopende risico’s, zoals inkomstenterugval na het overlijden van de kostwinner.

3. De overlijdensrisicoverzekering met een leeftijdsafhankelijke premiebetaling:
Bij een overlijdensrisicoverzekering met een leeftijdsafhankelijke premiebetaling wordt jaarlijks de door jou verschuldigde premie opnieuw vastgesteld op basis van je leeftijd. Dit staat in de verzekeringswereld bekend als de leeftijdsafhankelijke premie. Kenmerk hiervan is dat gedurende de looptijd de premie stijgt omdat de contractant ouder wordt. Daarnaast kun je jaarlijks het verzekerde bedrag naar wens aanpassen. De overlijdensrisicoverzekering met een leeftijdsafhankelijke premiebetaling biedt de meeste flexibiliteit en is voordelig. Mits je verwacht de polis binnen de looptijd op te zeggen.

4. De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering:
Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering verzeker je gedurende de gehele looptijd een annuïtair dalend kapitaal. Het percentage waarmee dit kapitaal daalt, ligt vrijwel altijd tussen de 4 en 8%. Opvallend is dat in de eerste jaren van de verzekering het verzekerd bedrag nauwelijks daalt, terwijl dat aan het eind van de looptijd sterk afneemt. De annuïtair dalende risicoverzekering is vooral geschikt voor het aflossen van je hypotheek of het regelen van een nabestaandenvoorziening.

Samen met u kijkt de adviseur wat u echt nodig heeft, altijd met de juiste dekking, zodat u nooit teveel betaalt.

Woonlasten verzekering

Een eigen huis kopen, is voor veel mensen een wens die uitkomt. Tegelijkertijd verbind je jezelf voor lange tijd aan een betalingsverplichting. Voor wie zich geen zorgen wil maken over de vraag of ze kunnen voldoen aan deze betalingsverplichting en daarnaast ook nog leuke dingen kunnen blijven doen als er iets gebeurt met je baan of je gezondheid, is er de woonlastenverzekering.

De woonlastenverzekering is een verzekering voor iedereen die vaste maandelijkse woonlasten heeft. Dus niet alleen woningbezitters, maar ook huurders. In loondienst of zelfstandig. Met de woonlastenverzekering verzeker je financiële risico’s van mogelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Je bepaalt zelf het te verzekeren maandbedrag dat nodig is om je woonlasten te kunnen blijven betalen. Dit maandbedrag staat los van je maandelijkse inkomen maar heeft betrekking op je woonlasten.

Heb je hulp nodig bij het bepalen van de juiste verzekering of het afsluiten ervan neem dan gerust contact op met een van onze aangesloten adviseurs bij jou in de buurt.
Samen met u kijkt de adviseur wat u echt nodig heeft, altijd met de juiste dekking, zodat u nooit teveel betaalt.

Ziektekostenverzekering

In Nederland is een basisverzekering verplicht om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Het basispakket is door de overheid vastgesteld en is voor iedereen hetzelfde. Het bevat alle noodzakelijke zorg. Denk aan ziekenhuiszorg, medicijnen, hulpmiddelen en de huisarts. In het polisoverzicht van je zorgverzekeraar staan alle vergoedingen van het basispakket en de voorwaarden die daarbij gelden. De hoogte van de premie verschilt per zorgverzekeraar.

Voor zorg die niet is gedekt in de basisverzekering – denk aan fysiotherapie, uitgebreide tandartshulp en alternatieve geneeswijzen – kun je een aanvullende verzekering afsluiten. De inhoud, kosten en voorwaarden van de aanvullende verzekeringen verschillen per zorgverzekeraar. Er zijn geen wettelijk regels voor aanvullende verzekeringen. Elke zorgverzekeraar biedt meerdere aanvullende pakketten aan waaruit je kunt kiezen. Wel kun je in principe alleen een aanvullende verzekering afsluiten bij de verzekeraar waar je ook je basisverzekering hebt lopen.

Kijk voor meer informatie over de aanvullende verzekering op de website van de betreffende zorgverzekeraar of maak een afspraak met een van onze aangesloten adviseurs.

Samen met u kijkt de adviseur wat u echt nodig heeft, altijd met de juiste dekking, zodat u nooit teveel betaalt.

Werknemerspensioen

Als je in loondienst werkt, bouw je bijna altijd via je werkgever werknemerspensioen op. Dit is onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. Bij de meeste regelingen betaalt jouw werkgever een bedrag aan de pensioenuitvoerder – een pensioenfonds of verzekeraar – voor de opbouw van jouw pensioen. Daarnaast stort je werkgever elke maand een deel van je inkomen. Zo spaar je voor het pensioen dat je na je pensionering krijgt uitgekeerd bovenop het bedrag dat je aan AOW ontvangt.

Er zijn drie soorten pensioenregelingen:
• Een eindloonregeling: je uitkering na je pensionering is gebaseerd op je laatstverdiende loon.
• Een middelloonregeling: je pensioenuitkering is gebaseerd op je gemiddelde salaris.
• De beschikbare premieregeling: in de loop van de tijd heb je een spaarpot opgebouwd, waarmee je na pensionering een pensioenuitkering kunt kopen. Hoeveel dat is, weet je van tevoren niet. Het kan ook zo zijn dat de pensioenuitvoerder jaarlijks een uitkering inkoopt van de premie voor na je pensionering. De hoogtes hiervan kunnen jaarlijks behoorlijk uiteenlopen.

Als je met pensioen bent, betaal je inkomstenbelasting over je werknemerspensioen. Het belastingtarief is dan wel lager dan wanneer je werkt. Je houdt netto dus iets meer over.
Over je AOW en werknemerspensioen wordt afzonderlijk belasting ingehouden. Als je daardoor te weinig belasting afdraagt, moet je dat terugbetalen. Zie voor meer informatie hierover de website van de Belastingdienst.

Nabestaandenpensioen
Vaak hoort bij een pensioenregeling naast je ouderdomspensioen ook een regeling voor nabestaanden. Een nabestaandenpensioen is een uitkering voor je nabestaanden als je overlijdt. Hierdoor heb je de zekerheid dat je partner en je minderjarige kinderen een inkomen hebben als jou iets overkomt. Deze uitkering gaat vaak direct na overlijden in. Het maakt daarbij niet uit of je partner zelf met pensioen is of niet. Dat bedrag is vaak wel lager dan jouw inkomen.
Als je een nabestaandenpensioen op risicobasis hebt en je verliest je baan of wisselt van werkgever dan hebben jouw nabestaanden geen recht meer op een uitkering als jij komt te overlijden.
Je kunt er bij sommige pensioenregelingen tot je pensioendatum voor kiezen een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor nabestaandenpensioen of andersom. Als je kiest voor minder ouderdomspensioen krijgt je partner na jouw overlijden een hoger nabestaandenpensioen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Het komt wel eens voor dat je via je pensioenuitvoerder ook verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. De uitkering die je van de overheid krijgt bij arbeidsongeschiktheid is lager dan je salaris. Met een arbeidsongeschiktheidspensioen krijg je soms een aanvulling op deze uitkering. Dit soort regelingen komt niet vaak voor. Wel is vaak geregeld dat de maandelijkse afdracht aan je pensioenuitvoerder doorloopt als je arbeidsongeschikt raakt. Zo ga je door met opbouwen van pensioen. De afdracht is dan gebaseerd op je laatstverdiende salaris.

Heb je vragen over pensioenen neem dan gerust contact op met een van onze aangesloten adviseurs bij jou in de buurt.

Samen met u kijkt uw adviseur wat u echt nodig heeft, altijd met de juiste dekking, zodat u nooit teveel betaalt.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een uitvaart. Dat kan een begrafenis of crematie zijn. Zo hoeven de mensen van wie u houdt zich geen zorgen te maken over financiële zaken in een verdrietige tijd.

Soorten uitvaartverzekeringen

De natura uitvaartverzekering

Deze uitvaartverzekering keert geen geld uit, maar regelt uw uitvaart. U bent verzekerd van een pakket uitvaartdiensten. Denk hierbij aan het regelen van de uitvaart, het rouwvervoer, rouwbrieven en de uitvaartkist. Het is een populaire verzekering omdat deze variant uw nabestaanden veel zorgen uit handen neemt. Natuurlijk kunt u wel persoonlijke wensen aangeven. Ook kunt u vaak kiezen voor een vrij besteedbaar bedrag. Met dit deel vult u een deel van de uitvaart zelf in.

Kapitaal uitvaartverzekering

Deze uitvaartverzekering keert alleen een geldbedrag uit als u overlijdt. Uw nabestaanden regelen dan zelf de uitvaart. Met deze verzekering kiest u dus zelf wie u uw uitvaart verzorgt. U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert en bent zelfs niet verplicht om dit bedrag te besteden aan een uitvaart.

Koopsom uitvaartverzekering

Bij een koopsom-uitvaartverzekering betaalt u in één keer de hele premie voor een uitvaart. U kunt deze verzekering ook nog afsluiten op oudere leeftijd.